Huisregels

Huisregels Wijkvereniging Baalder

 1. Respecteer elkaar: Behandel alle leden, bezoekers en medewerkers met respect en vriendelijkheid. Discriminatie, pesten of ander onacceptabel gedrag wordt niet getolereerd.
 2. Veiligheid gaat voor: Volg altijd de veiligheidsinstructies op die zijn aangegeven door de vereniging. Meld eventuele onveilige situaties direct aan een medewerker.
 3. Rust en orde: Houd het geluidsniveau binnen redelijke grenzen om anderen niet te storen. Gebruik van luide muziek of apparaten is niet toegestaan.
 4. Schoon en netjes: Laat de ruimtes en faciliteiten altijd netjes en schoon achter. Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken en laat geen persoonlijke spullen achter.
 5. Alcohol en drugs: Het gebruik van alcohol is alleen toegestaan binnen de wettelijke leeftijdsgrenzen en in daarvoor bestemde ruimtes. Het gebruik van drugs is ten strengste verboden.
 6. Roken: Roken is niet toegestaan binnen de gebouwen van de vereniging. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen buitenruimtes.
 7. Huisdieren: Huisdieren zijn niet toegestaan in de gebouwen van de vereniging, met uitzondering van hulp- en geleidehonden.
 8. Gehoorbescherming bij harde muziek: Bij evenementen met luide muziek wordt het dragen van gehoorbescherming sterk aanbevolen. Deze kan op verzoek worden verstrekt door de vereniging.
 9. Reserveringen en gebruik van faciliteiten: Voor het gebruik van specifieke faciliteiten, zoals zalen, is mogelijk een reservering vereist. Neem contact op met de vereniging voor de voorwaarden en beschikbaarheid.
 10. Naleven van wet- en regelgeving: Houd je te allen tijde aan de geldende wet- en regelgeving. De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele overtredingen.
 11. Melding van incidenten: Bij ongevallen, incidenten of andere noodgevallen, meld dit direct aan een medewerker van de vereniging.
 12. Aansprakelijkheid: De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen. Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter.
 13. Toezicht: De vereniging behoudt zich het recht voor om toezicht te houden op de naleving van deze huisregels. Bij herhaalde overtredingen kan de toegang tot de faciliteiten worden ontzegd.

Het niet naleven van deze huisregels kan leiden tot maatregelen, variƫrend van een waarschuwing tot het ontzeggen van de toegang tot de faciliteiten van Wijkvereniging Baalder. We rekenen op de medewerking en verantwoordelijkheid van al onze leden en bezoekers om een veilige en prettige omgeving te waarborgen voor iedereen.